Verslag congres ‘Wees duidelijk over agressie’

In één middag alle kennis en handvatten om in jouw organisatie de aanpak van agressie verder te brengen. Dat is wat het unieke congres ‘Wees duidelijk over agressie’ op 28 november 2016 aan ruim 500 professionals uit de (jeugd)zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening bood. Een bijzondere middag als afsluiting van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’.

Sociale partners in zorg en jeugdzorg hebben de afgelopen jaren met actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ een impuls gegeven aan het verminderen van agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers. Nu het actieplan stopt, is het congres dé gelegenheid om alle kennis over te dragen en te praten over de voortzetting van de aanpak van agressie. Want het einde van het actieplan betekent natuurlijk niet dat die inspanningen ook ophouden. Bezoekers namen na een inspirerende middag een hoop kennis en inspiratie mee naar huis.

Resultaten van het actieplan
Tijdens de plenaire opening in de grootste bioscoopzaal van CineMec in Ede blikten leden van de stuurgroep ‘Veilig Werken in de Zorg’ terug op de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. Aan tafel bij dagvoorzitter Tom van ’t Hek werd de koppeling met de praktijk gemaakt. Zorgprofessionals uit drie verschillende organisaties vertelden wat het actieplan hen heeft opgeleverd. Onderwerpen als ‘van beleid naar praktijk’, ‘opvolging van incidenten’ en ‘scholing van aankomend professionals’ werden in een talkshow-achtige setting besproken.

Interactieve parallelsessies en een inspirerend marktplein
Tijdens twee parallelsessierondes daarna werd juist vooruit gekeken. Eén van de onderwerpen die ruimschoots aan bod kwam is hoe de ondersteuning bij de aanpak van agressie in de verschillende branches er na 2016 uit gaat zien. Vanuit zeven verschillende branches werden sessies georganiseerd waarin werd gesproken over welke ondersteuning in de praktijk nodig is. Werkgevers- en werknemersorganisaties lieten zien welke praktische hulpmiddelen, tips en kennis direct te gebruiken zijn in de praktijk.

Ook inspireerde een aantal (jeugd)zorgorganisaties met hun succesverhalen. De middag werd compleet gemaakt door een goed gevuld marktplein waar (commerciële) aanbieders presenteerden hoe zij kunnen helpen bij het voorkomen van en omgaan met agressie.

Zelf aan de slag!
Alle presentaties en vertoonde films zijn online beschikbaar via het menu aan de linkerzijde. Laat je inspireren en ga ook aan de slag.

Foto's op Facebook
Tip: kijk op www.facebook.com/duidelijkoveragressie voor een fotoverslag van het congres.