Presentatie opbrengsten actieplan 'Veilig Werken in de Zorg'

Het actieplan 'Veilig Werken in de Zorg' eindigt op 31 december 2016. Maar de campagne, websites, hulpmiddelen etc. blijven beschikbaar. In deze presentatie komen alle opbrengsten van het actieplan overzichtelijk aan bod.