Scholing

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel, maar in de praktijk kunnen medewerkers er wel mee te maken krijgen. Het is dus van groot belang dat al tijdens opleidingen het onderwerp agressie aan bod komt. Download hier de brochure 'Agressie als thema in zorgopleidingen'.

Op de site ‘Scholing’ vind je hulpmiddelen voor het vormgeven van onderwijs over agressie in zorg- en sociaal agogische opleidingen verzameld, zoals een raamwerk met competenties en gedragsbeschrijvingen voor het screenen en ontwikkelen van curricula, opleidingsprogramma’s en leeraanbod.

Die hulpmiddelen zijn natuurlijk handig, maar voor echt goed onderwijs is ook lesmateriaal nodig. Daarom vind je er ook tientallen gratis mooie voorbeelden van (digitaal) leermateriaal en tips voor goed agressieonderwijs, ingedeeld in vier thema's die de hele breedte van het onderwerp 'agressie' dekken. De materialen zijn geschikt voor het beroepsonderwijs, maar ook goed te gebruiken voor iedereen die al in de (jeugd)zorg werkt.

Ga naar de website ‘Scholing’