Verslag Bijeenkomst Leren op de werkplek

Zorgprofessionals kunnen te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, patiënten of derden. Om daar goed mee om te kunnen gaan is niet alleen kennis nodig, maar zijn ook een juiste houding en praktische vaardigheden belangrijk. Juist op de werkplek kunnen (jeugd)zorgmedewerkers dit zich eigen maken. Tijdens een bijeenkomst bij Medisch Centrum Leeuwarden gingen ruim 20 professionals uit de (jeugd)zorg en onderwijs daarmee aan het werk. “Als je je bewust bent van wat je allemaal leert, kun je nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten pas echt gaan inzetten.”

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), de gastlocatie voor deze bijeenkomst, heeft ‘leren op de werkplek’ al een tijd hoog op de agenda staan. In het strategisch opleidingsplan wordt veel aandacht gegeven aan informeel leren en de eigen MCL Academie ziet deze vorm als ‘het nieuwe leren in de zorg’. Maar wat is ‘leren op de werkplek’ eigenlijk?

 

Vier aspecten om te leren
“Leren is het opdoen van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten. De werkplek is bij uitstek een leerplek, omdat je daar direct ervaart wat wel en niet werkt in jouw praktijk”, vertelt onderwijskundige en projectleider Agressieonderwijs van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Maar hoe doe je dat? “Er zijn vier belangrijke manieren om op de werkplek te leren: uitdagende ervaringen aangaan, lastige vaardigheden oefenen, gesprekken voeren en netwerken en door reflectie en feedback. Er zijn tientallen leermomenten te noemen, op iedere werkplek. Teamoverleggen, intervisies, meelopen met een collega. Vooral ook alle gesprekken met cliënten of patiënten. Maar je moet je wel bewust zijn van die momenten om er daadwerkelijk iets mee te kunnen doen.”

Leerklimaat in kaart
Ingrid Zemmelink, onderwijskundige en collega van Barbara, vervolgt met een tweede inzicht: het scheppen van een goed leerklimaat. “Leren tijdens je dagelijkse werk lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk lukt het toch niet bij iedereen. De oorzaak: het leerklimaat in de organisatie is niet in orde.” Met een scorelijst met indicatoren gaan de deelnemers in groepen direct tijdens de bijeenkomst aan het werk en wordt duidelijk hoe het eigen leerklimaat scoort op de vier aspecten organisatie, cultuur, bekwaamheid en de kenmerken van medewerkers. Zo wordt duidelijk waar de verbeterpunten zitten. Een volgende stap is het bepalen van concrete leeractiviteiten. Dat gebeurt tijdens de bijeenkomst aan de hand van het raamwerk Agressieonderwijs. Ingrid: “Zo komt de volle breedte van agressie zeker aan bod.”

Buddy's
Voldoende handvatten in Leeuwarden om leren op de werkplek in de praktijk te brengen. Iedereen gaat terug naar de eigen organisatie met de opdracht om aan collega’s over te brengen wat ze tijdens deze bijeenkomst hebben geleerd: via het in kaart brengen van leermomenten en het leerklimaat kunnen gericht leeractiviteiten worden bepaald. Ook wisselen deelnemers telefoonnummers uit om elkaar op de hoogte te kunnen houden. Wat werkt bij jou? Hoe pak je het aan? En waar kunnen we elkaar bij helpen? Een bijeenkomst die nog vervolg krijgt dus!

Ook aan de slag met leren over agressie-aanpak aan de hand van het raamwerk Agressieonderwijs? Kijk op http://scholing.duidelijkoveragressie.nl voor tientallen leermaterialen.