“Je moet weten wat je wilt meten”

Als (jeugd)zorgprofessional is het belangrijk dat je over de juiste kennis, vaardigheden en attitude beschikt om goed te kunnen omgaan met agressief gedrag van cliënten, patiënten of anderen. Maar hoe weet je over welke competenties medewerkers precies beschikken? Hoe en wanneer meet je op welke punten verbetering nodig is? En hoe kunnen professionals zich verder ontwikkelen? Die vragen werden beantwoord tijdens de bijeenkomst ‘Meten is weten’ die Duidelijk over agressie organiseerde.

“Je kunt niet zomaar meten, toetsen of evalueren, je moet weten wat je wilt meten. Dan pas kun je het juiste moment en de juiste uitvoering kiezen. En dat is wat we vandaag gaan doen: kritisch nadenken over meten en het doel ervan”, aldus onderwijskundige Barbara Ponsteen die samen met collega Ingrid Zemmelink de bijeenkomst leidde. Aan de hand van theorie en een flink aantal hulpinstrumenten (zie hiernaast) hielden 50 professionals uit (jeugd)zorg en onderwijs zich een ochtend lang bezig met het thema ‘meten’.

 

Model van Kirkpatrick
Aan de hand van het model van Kirkpatrick laten Barbara en Ingrid zien dat je op vier niveaus kunt meten. Ingrid: “Werken aan de hand van dit model betekent dat je op een gedegen manier meet én kunt bijsturen op de punten waar dat echt relevant is.” 

 

Een ander hulpmiddel dat wordt gepresenteerd is het raamwerk Agressieonderwijs dat kan worden gebruikt om leerdoelen te bepalen en de inhoud van meetinstrumenten te beschrijven. “Met trainingen en opleidingen wil je niet alleen bereiken dat medewerkers meer weten, maar ook dat ze een andere houding hebben. Dat ze zich veiliger voelen, dat ze in staat zijn beter te reageren op probleemgedrag. Je moet wel de juiste meetmethodes kiezen om die effecten te meten, dat red je niet met alleen een kennistoets”, aldus Barbara.

 

Incidentmeldingen meten
Ook het meten van incidentmeldingen komt aan bod. “Want hoe doe je dat eigenlijk?”, wil één van de deelnemers weten. Het antwoord is helder: je moet eerst weten wat er speelt en dat begint met een hoge meldingsbereidheid. “Alle incidenten, groot en klein, moeten worden gemeld.” Dit filmpje laat zien hoe je vervolgens analyses kunt maken en maatregelen kunt nemen.

Enthousiaste reacties
Ingrid sluit de bijeenkomst af: “We hebben vandaag gezien dat je niet zomaar kunt meten of evalueren. Je moet eerst je leerdoelen scherp hebben, daarna kun je beslissen of en wat je gaat meten. Wees je bewust van het niveau waarop je meet en pas je meetmethodes daar op aan.”

Het effect van de bijeenkomst is direct na afloop te horen vanuit de zaal. “Ik ga samen met collega’s bekijken of een aantal van deze meetinstrumenten in onze organisatie ingezet kunnen worden”, is een eerste reactie. Anderen voegen toe dat ze de eigen beoordelingsformulieren kritisch gaan bekijken, evaluatieformulieren gaan verbeteren en vooral de opgedane kennis van deze bijeenkomst in de organisatie gaan delen. “Een heel nuttige bijeenkomst!”