Leernetwerk: Samen verder met je anti-agressieaanpak

In een cyclus van 4 bijeenkomsten start je een leernetwerk en werk je samen aan eigen vraagstukken. Het draait in de leernetwerken vooral om de procesvragen: hoe krijg ik het management mee, hoe houden we aandacht voor het voorkomen en beheersen van agressie in de teams, enz.


Opzet leernetwerken
De bijeenkomsten worden met de deelnemers gepland en na de startbijeenkomst in principe roulerend georganiseerd binnen de verschillende deelnemende organisaties. Deelnemers werken aan hun eigen vraagstuk rondom de implementatie van beleid tegen agressie en geweld in hun eigen organisatie.

 

De leeropzet is gericht op ervaringsgericht leren. Ook wordt in elke bijeenkomst een duidelijke link gelegd naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Sterker nog, meedoen betekent bereidheid om de eigen praktijk bespreekbaar te maken en gaat ook uit van commitment om aan alle vier de bijeenkomsten deel te nemen. Uiteindelijk zal elke deelnemer een Plan van Aanpak voor zijn eigen casus hebben gemaakt, zodat hij/zij effectief de volgende stap kan zetten in het proces om te komen tot een goed geïmplementeerd beleid Agressie en Geweld.


Een deskundige op het gebied van procesmanagement ondersteunt het leerproces en begeleidt het netwerk. Na de startbijeenkomst heeft het de voorkeur de eerstvolgende bijeenkomst snel te plannen, zodat de deelnemers ook snel aan de slag kunnen.

 

Vaste elementen
Alle bijeenkomsten hebben een aantal min of meer vaste elementen, die telkens terugkeren:

  • Een (inhoudelijk en/of procesmatig) thema per bijeenkomst, waarmee iedereen in zijn eigen casus aan de slag kan.
  • Inbreng van theorie vanuit procesmanagement, toepasbaar op het thema van de dag en de diverse casussen.
  • Werken aan eigen casus in kleine groepjes (3 of 4 mensen per groepje), roulerend zodat iedereen aan bod komt gedurende de bijeenkomst.
  • Werken aan een persoonlijk actieplan per keer, waarover een volgende bijeenkomst wordt teruggemeld en gereflecteerd.

Opzet bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst wordt verzorgd door 'Duidelijk over agressie'. Tijdens deze startbijeenkomst wordt het netwerk samengesteld en de vraagstukken besproken. Locatie en data voor de vervolgbijeenkomsten maak je met het leernetwerk zelf, in principe op een locatie van een van de deelnemers.


Voorwaarden
Schrijf je alleen in als je serieus overweegt om aan alle bijeenkomsten deel te nemen. Na inschrijving nemen we contact op voor een intakegesprek om de wensen en het eigen vraagstuk te bespreken. Na de startbijeenkomst waar je meer informatie krijgt vragen we je te committeren voor de volgende bijeenkomsten. 


Voor wie
Deze leernetwerken zijn vooral interessant voor de proceseigenaren van het onderwerp agressie in de zorgorganisatie. Vaak is dit een staffunctionaris.Datum:
14 november 2013
Tijd:
13:30-17:00 uur,
van tevoren lunch om 12:30 uur
Locatie:
Van der Valk Hotel, De Bilt-Utrecht
Kosten:
gratis

Inschrijving is gesloten