Verslag 1e Meedenksessie Agressieonderwijs

Het is van belang dat al tijdens opleidingen het onderwerp agressie aan bod komt, zodat (aankomend) professionals volledig toegerust de praktijk in gaan en agressie niet accepteren. Om dit goed aan te pakken, hebben we tijdens een 1e ‘Meedenksessie Agressieonderwijs’ op 2 juni 2015 om jouw input gevraagd.

 

Zo'n dertig professionals uit het onderwijs en de zorg hebben aan de oproep gehoor gegeven om mee te denken over een goede borging voor het thema agressie in de zorg- en sociaal-agogische opleidingen. Verschillende vragen kwamen hierbij aan bod. Wat verstaan we onder agressiepreventie- en hantering? Welke doelen streven we na? Welke kennis, vaardigheden en houdingen hebben aankomend (jeugd)zorgprofessionals nodig? En hoe kun je die aanleren en meten?

 

Raamwerk en leermateriaal
Tijdens de meedenksessie is een gezamenlijk eerste raamwerk met ideeen besproken en verder aangescherpt. Deze eerste versie kun je hiernaast downloaden. Daarnaast is goed leermateriaal nodig over agressiepreventie en het afhandelen van incidenten. Een eerste overzicht daarvan kun je ook hiernaast downloaden.

 

Denk mee!
We hebben graag dat zoveel mogelijk zorgprofessionals en deskundigen meedenken om dit raamwerk en leermateriaal zo compleet mogelijk te maken. Download ze dus en geef ons er vooral feedback op. Is het bruikbaar en compleet voor de doelgroep die jij vertegenwoordigt? Welke aanvulling en wijzigingen heb je? Heb je zelf goede voorbeelden van leermateriaal? Je feedback ontvangen we graag op info@duidelijkoveragressie.nl onder vermelding van 'Meedenken Agressieonderwijs'. Alvast bedankt.