Verslag 2e Meedenksessie Agressieonderwijs

Om ervoor te zorgen dat (jeugd)zorgmedewerkers agressief gedrag kunnen voorkomen en ermee om kunnen gaan, moet al tijdens de opleiding een goede basis worden gelegd. Tijdens de tweede ‘Meedenksessie Agressieonderwijs’ op 8 september 2015 dachten zo’n 40 medewerkers uit de zorg en onderwijs actief mee over hoe dat in de praktijk vormgegeven kan worden en maakten ze kennis met goede voorbeelden van lesmateriaal.

 

Om het thema ‘agressie’ te borgen in zorg- en sociaal agogische opleidingen is tijdens een eerdere meedenksessie in juni 2015 een eerste raamwerk ontwikkeld met competenties en doelen. Dat raamwerk is tijdens deze tweede sessie opnieuw bekeken en aangescherpt. Meningen werden volop gedeeld en samen is een tweede versie ontwikkeld. Je kunt het nieuwe raamwerk hiernaast downloaden.

 

Goede voorbeelden
Een raamwerk is natuurlijk een mooi begin, maar voor goed onderwijs is ook goed lesmateriaal nodig. Tijdens de interactieve ochtend werden tips en ervaringen met elkaar uitgewisseld en goede voorbeelden van lesmateriaal, voorbeeldprojecten, stageopdrachten, werkboeken etc. gedeeld op een speciaal daarvoor ingerichte informatiemarkt. Vanaf oktober wordt al dat gratis bruikbare leermateriaal met iedereen gedeeld via deze webportal.

 

Denk ook mee!
We hebben graag dat zoveel mogelijk zorgprofessionals en deskundigen meedenken om het aanbod van leermateriaal zo compleet mogelijk te maken. Dus heb je zelf goede voorbeelden? Mail ons dan via contact@duidelijkoveragressie.nl onder vermelding van 'Meedenken Agressieonderwijs'. Alvast bedankt.

 

Meer sessies in de regio
Dit was de laatste meedenk-sessie, maar dat betekent niet dat er niet meer meegedacht kan worden. In oktober, november en december organiseren we sessies in de regio. Hou daarvoor onze agenda in de gaten. Wil jij ook een sessie organiseren in jouw regio, neem dan contact met ons op!