Verslag Meedenksessie Onderwijs over agressie

Om met agressief gedrag van cliënten of patiënten om te kunnen gaan, hebben alle professionals in de (jeugd)zorg een goede basis nodig, die al gelegd zou moeten worden tijdens de opleiding. Duidelijk over agressie organiseerde op 15 december 2015 samen met team mbo-Verpleegkundige van het Graafschap College een meedenksessie over hoe zorg- en onderwijsinstellingen hierbij kunnen samenwerken.

 

Zo’n 100 professionals uit de (jeugd)zorg en het onderwijs gingen een middag actief aan de slag met het thema ‘Onderwijs over agressie’. Het raamwerk ‘Agressieonderwijs’ met vier thema’s, dat tijdens eerdere meedenksessies is ontwikkeld, vormde de basis van de bijeenkomst. Rondom de kleuren uit het raamwerk (groen, oranje, rood en blauw) werden workshops gehouden. Na een plenaire opening en toelichting op het raamwerk werd tijdens de workshops in ‘speeddatesessies’ nagedacht over de vraag wat ervoor nodig is om aankomend zorgprofessionals voor te bereiden op de praktijk.

 

Waardevolle inzichten
De speeddates leverden waardevolle inzichten op. Enkele gehoorde reacties: “Mentale weerbaarheid van studenten en medewerkers is belangrijk” en “Met een goede aanpak van oranje gedrag kun je agressie voorkomen.” In de workshop over rood gedrag speelde een acteur een situatie met agressief gedrag na. Dat was zo realistisch, dat het adrenalinepeil bij de deelnemers steeg. “Erg confronterend en leerzaam, goed dat hier in het onderwijs aandacht voor is”, aldus één van de aanwezigen.

 

Het resultaat van de workshops was een lijst met elementen die in het onderwijs over agressie aan bod moeten komen, zoals het belonen van positief gedrag en bewust ‘te gast’ zijn bij een cliënt (groen), respectvol benaderen en begrenzen (oranje), bewustwording van eigen grenzen en weten hoe je jezelf kunt beschermen (rood) en weten welke afspraken en regels er in de organisatie gelden ten aanzien van agressie.

 

Enthousiaste reacties
Deelnemers waren enthousiast na afloop van de bijeenkomst en vonden het fijn om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Ook studenten vonden de bijeenkomst interessant: “Ik heb tijdens mijn stage wel eens klappen gehad van een cliënt, maar ik dacht dat het er gewoon bij hoorde. Nu weet ik dat dat niet zo is”.

 

De aanwezige docenten van het Graafschap College zijn tevreden over de grote opkomst en zien dit als aanmoediging om het thema agressie en weerbaarheid nog beter in het zorgonderwijs op te nemen. De uitkomsten van de speeddatesessies worden in januari verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Duidelijk over agressie en het Graafschap College gaan dan ook aan de slag met een aantal concrete acties. 

 

Ook aan de slag?
Wil je, net als het Graafschap College, ook concreet aan de slag binnen jouw onderwijsinstelling? Neem dan contact op via contact@duidelijkoveragressie.nl.

 

Op http://scholing.duidelijkoveragressie.nl is het raamwerk te vinden dat gebruikt kan worden voor het screenen en ontwikkelen van curricula, opleidingsprogramma’s en leeraanbod. Ook vind je er tientallen voorbeelden van gratis leermaterialen en tips voor het inrichten van zorgonderwijs over agressie.