RegioSessie ‘De Ondersteuningsregeling VWiZ’ een succes!

Andere medewerkers informeren en inspireren over het voorkomen en beheersen van agressie. Dat was de insteek van deze inspirerende ochtend op 14 november 2013. Ruim 30 mensen deden mee aan de eerste RegioSessie en de reacties zijn veelbelovend.

Introductie op de ondersteuningsregeling
Met de Ondersteuningsregeling 'Veilig Werken in de Zorg' kunnen zorginstellingen een financiële bijdrage tot 10.000 euro ontvangen voor de invoering van hun anti-agressiebeleid. In het eerste deel van het programma gaven Aukje van den Bent en Joanne Kloosterboer van De Goede Praktijk de deelnemers eerst uitleg over deze regeling. Hoe kan een aanvraag ingediend worden? Welke organisaties maken er al gebruik van? Welke voorwaarden zijn er voordat je een aanvraag kunt indienen? En aan wat voor een activiteiten kun je denken?

Verhalen uit de praktijk
Verschillende organisaties vertelden vervolgens over hun ervaring met de ondersteuningsregeling en wat voor maatregelen en acties zij hebben ondernomen tegen agressie. Riet Koolen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertelde over hoe zij na een heftig incident besloten om de werknemers meer te informeren over het onderwerp. Daarom werken zij toe naar een symposium voor de medewerkers.
Eric van Daele van GGZ Eindhoven vertelde hoe zij tegenwoordig interne trainers tot speciale ‘opleidingsmakelaars’ opleiden, zodat zij de rest van de organisatie weer kunnen leren over het voorkomen van agressie. En de trainers van De Goede Praktijk lieten deelnemers werkvormen ervaren die bij zorg-, wonen- en welzijnorganisatie Libertas Leiden worden ingezet.

Filmpjes van Zideris
Zideris, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben de ondersteuningsregeling gebruikt om filmpjes te maken. ‘Bij Zideris staat onze aanpak van ‘gentle teaching’ voorop zodat je agressie en weerstand van cliënten dagelijks kunt voorkomen’, aldus Ben Jacobs, arbeidsconsulent van Zideris. Medewerkers Maaike en Sandra lichtten de filmpjes van Zideris toe. waarin zij andere medewerkers over deze aanpak informeren.
De deelnemers aan de sessie zijn geboeid en verrast door de acties van de organisaties. De voorbeelden worden zeker als inspiratie gebruikt. Ook gaven deelnemers aan de filmpjes van Zideris graag in hun organisatie in te zetten, zelfs als ze in een andere branche werkzaam zijn.

Het snelkookplan
Als afsluiting van de ochtend werd het ‘snelkookplan’ geïntroduceerd. Een formulier waarbij de deelnemers invullen wat de huidige situatie en gewenste situatie binnen hun organisatie is. Een handig houvast om uiteindelijk tot een goede aanvraag voor de ondersteuningsregeling te komen.

Volop inspiratie
Na de afsluiting volgden er veel positieve geluiden. Het merendeel van de deelnemers gaf aan een nuttige, informatieve ochtend te hebben gehad. De sessie zat volgens hen boordevol inspiratie en praktische handvatten om direct in te zetten in de eigen organisatie en straks bij de aanvraag voor de ondersteuningsregeling.