“Veranderen is keihard werken”

“Organiseren is een werkwoord, dus we gaan vanochtend ook echt aan het werk.” Met die woorden zet sessieleider Theo-Jan Heesen bij de opening van de RegioSessie ‘Organiseren van agressieaanpak’ in De Bilt meteen de toon. En na een kort theoretische verhaal over veranderen, volgt dan ook een praktijkverhaal en is het voor de twintig aanwezige (jeugd)zorgprofessionals tijd om zelf handen uit de mouwen te steken.

“Bij melden begint de verandering”
Het praktijkvoorbeeld dat in De Bilt centraal stond, was dat van ‘good practice’ Prisma. Johan Oomen, begeleider en voorzitter van de ondernemingsraad, vertelt hoe zijn organisatie de aanpak van agressie heeft georganiseerd. Van de steun van de Raad van Bestuur tot het opbouwen van een meldcultuur: “Bij melden begint de verandering. Als je wilt veranderen, moet je eerst in kaart brengen wat het probleem is.”

Ook in de opvolging van incidenten heeft Prisma geïnvesteerd. Zo zijn er interne opvangteams met behulp van de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ opgeleid, zijn gedragsdeskundigen geschoold om met EDMR escalaties te verwerken en is er een convenant met de politie. Johan: “Als we voorheen de politie inschakelden na een incident hoorden we nog wel eens dat we het zelf maar moesten oplossen. Als we nu met de meldkamer bellen, geven we een bepaalde code door en is er verder geen uitleg nodig.” Prisma is goed op weg, maar niet klaar, benadrukt Johan: “Ons beleid staat, maar ik denk niet dat je ooit echt klaar bent met agressie aanpakken. Veranderen is keihard werken.”

Lees hier het hele verhaal van Prisma in het magazine Duidelijk, of bekijk het filmpje.

Een eigen verbeterplan
Met vier opdrachten gaan de deelnemers in De Bilt na een pauze zelf aan de slag. Met de ‘Duidelijk over agressie’ Scan krijgen ze inzicht in hoe het anti-agressiebeleid in de eigen organisatie ervoor staat, waarna er gestart wordt met het maken van een verbeterplan. Iedere stap die wordt gezet, wordt ook gespiegeld met de buurman of –vrouw in de zaal.

“Goed om over na te denken”
De werkwijze leidt tot positieve reacties na afloop: “Het verbeterplan is praktisch. Ik vond het goed om ook eens na te denken over wat ik ga doen als het tegenzit. Het reflectieve effect van deze sessie is erg waardevol.” Een collega vult aan: “Het verhaal van Prisma was erg goed, duidelijk en enthousiast.”