“Ik ben weer op scherp gezet”

“Agressieaanpak vraagt om veranderingen in een organisatie. Maar hoe doe je dat?” Op die manier vat sessieleider Theo-Jan Heesen de kern van de RegioSessie ‘Organiseren van agressieaanpak’ samen. Bijna 50 (jeugd)zorgprofessionals gingen in Eindhoven een ochtend aan de slag met een eigen verbeterplan en werden geïnspireerd door het praktijkverhaal van Bravis Ziekenhuis.

“Organiseren is een werkwoord, dus we gaan vanochtend ook echt aan het werk”, vertelt Theo-Jan bij de opening. Na een uitleg van theorieën over veranderingen en de weerstand die daarbij onvermijdelijk is, is het dan ook tijd voor het praktijkverhaal van ‘good practice’ Bravis ziekenhuis.

Werkgroep als steutel tot succes
Jolanda Hamerslag en Martine van Ommeren, beiden lid van de werkgroep Agressie & Geweld van het Bravis ziekenhuis, vertellen zij hoe de agressieaanpak in hun organisatie is georganiseerd. Jolanda: “Vlak na het oprichten van de werkgroep vond er een ernstig incident plaats dat ook de media haalde. Daardoor kregen we al snel de steun van de Raad van Bestuur. Die steun is essentieel om echt iets te bereiken.”

Eén van de eerste acties van de werkgroep was het aanpassen van de gedragscode, samen met de cliëntenraad. Daarna is zijn de regels overal in het ziekenhuis duidelijk opgehangen. Eén van de deelnemers wil weten of het uitdragen van regels niet juist agressie opwerkt. Jolanda: “Het hebben van regels zorgt dat het bespreekbaar wordt. Je kunt ergens naar verwijzen, in plaats van het gewoon te verbieden of af te keuren. Voor medewerkers zijn de regels juist een hulpstuk.”

Uitdagingen blijven
De regels waren een eerste stap, daarna is nog veel meer veranderd. Eerst op de risico-afdelingen, later ook in de rest van het ziekenhuis. Jolanda somt een gedeelte van de maatregelen op: “Noodknoppen, trainingen, opvang, begeleiding en nazorg voor medewerkers, een geautomatiseerd meldsysteem, 24/7 beveiliging en een convenant met politie, justitie en gemeente.” Martine sluit af: “Inmiddels is er continu aandacht voor agressie, maar is de volgende uitdaging om dat niet te laten wegzakken. En om na de recente fusie op de beide locaties van het Bravis ziekenhuis de aanpak van agressie op hetzelfde niveau te krijgen.”

Lees hier het hele verhaal van Bravis ziekenhuis in het magazine Duidelijk.

Zelf aan de slag!
Na een pauze is het tijd om zelf aan de slag te gaan met vier opdrachten. Theo-Jan: “Het doel is dat je naar huis gaat met een verbeterplan dat jij kunt realiseren.” Met de ‘Duidelijk over agressie’ Scan en drie opdrachten die steeds individueel worden gemaakt en daarna worden besproken met de buurman- of vrouw in de zaal wordt gewerkt aan een verbeterplan waarmee iedereen terugkeert naar de eigen organisatie.

Uit de zaal klinkt na afloop van de sessie veel feedback. “Ik ben weer even op scherp gezet en heb goede nieuwe contacten op gedaan”, is één van de reacties. Vooral het samen sparren, spiegelen en discussiëren wordt positief benoemd: “Het is fijn om de opdrachten niet alleen te maken, maar ook met anderen te bespreken.”