Van complimenten krijgen tot aangifte doen

Samen duidelijkheid creëren over agressie. Dat stond centraal tijdens de RegioSessie op 6 februari 2014 in Eindhoven. Hoe kun je van tevoren risico’s bepalen? Hoe ga je ermee om als er sprake is van agressie? En wat is agressie eigenlijk voor jouw team? Deze en nog veel meer werden beantwoord en bediscussieerd door een groep van 37 zorgprofessionals die voor het eerst aan de slag gaan met de AgressieWijzer.

Voordat de aanwezigen vandaag in drie sessies zelf in versneld tempo aan de slag gaan met de AgressieWijzer laat trainer William Bertrand in een kort filmpje zien wat de AgressieWijzer is. “Het doel is de aanpak van agressie te versterken”, legt William uit. “Samen afspraken maken over wat acceptabel is en niet, hoe erop gereageerd wordt binnen het team en welke maatregelen genomen worden.” 

Is het acceptabel of niet?
De eigen ervaringen staan in de AgressieWijzer en dus ook vandaag tijdens de RegioSessie centraal. De aanwezige professionals gaan eerst met elkaar in gesprek over gewenst gedrag. “Ik word blij van een compliment”, aldus een zorgprofessional.

In een paar minuten tijd bespreken de deelnemers vervolgens eigen ervaringen met emotioneel, oranje gedrag: zijn de genoemde voorbeelden gewenst of niet en is het dan ook acceptabel of niet? “Iemand kan schelden op zichzelf, maar daar kan ik flink last van hebben”, vertelt een medewerker uit eigen ervaring.

Over de grens
Rood gedrag is echt onacceptabel en gaat over de grens. “Maar die grens is zo moeilijk te trekken. In hoeverre is het gedrag van cliënt ziektegerelateerd en in hoeverre is het echt de persoon zelf die zich zo gedraagt?” vraagt een GGZ-medewerker zich af. Vanuit de AgressieWijzer moeten er afspraken worden gemaakt over de maatregelen die genomen worden na een ervaring met agressie. Hoe reageer je als een patiënt of cliënt over grens gaat? Een ziekenhuismedewerker vertelt hoe hij deze teambespreking wil aanpakken: “Ik denk dat je heel je team bij die bespreking moet hebben.”

“Dat je afspraken maakt, daar gaat de hele sessie om.”
De groep zorgprofessionals tijdens deze RegioSessie heeft veel ervaring met agressie op de werkvloer. En zelfs werkgerelateerde agressie buiten de werkvloer. “Wat ik echt heel moeilijk vind is persoonlijke bedreiging. Als een cliënt zegt: ‘Ik zoek je thuis op’, dan komt het heel dichtbij.”

Bij persoonlijke bedreiging denken veel van de deelnemers vandaag aan aangifte doen. Maar hoe zit dat eigenlijk? Trainer William Betrand geeft een aantal tips: “De laatste stand van zaken is vastgelegd in het programma Veilige Publieke Taak. Verwijs daarnaar bij het doen van een aangifte, want een aangifte van bedreiging of geweld tegen iemand in een publieke functie moet altijd in behandeling worden genomen. Maar ten eerste blijft het belangrijk dat er binnen teams en organisaties afspraken over worden gemaakt.”

Positieve reacties na afloop
De deelnemers aan de sessie zijn positief na afloop. “Wij hebben eigenlijk alles al geregeld, maar hebben moeite om het onderwerp levend te houden op de werkvloer. De AgressieWijzer is een mooi middel om dat voor elkaar te krijgen.” Ook een collega wil aan de slag met de tool: “Ik ga dit zeker op mijn eigen afdeling doen, maar ook nadenken over hoe we dit organisatiebreed kunnen doen.” We zijn benieuwd naar de eerste reacties van gebruikers van de AgressieWijzer.

Download de AgressieWijzer
Je kunt met je team direct aan de slag met de AgressieWijzer. Het werkboek, de invulvellen en het instructieboek voor de procesleider zijn hier te downloaden. Bekijk hier een kort introductiefilmpje van de AgressieWijzer.