Good practices inspireren tijdens RegioSessie

Een cliënt die gefrustreerd raakt, boos wordt, niet weet wat hij met zijn emoties aan moet. Dat is risicovol (oranje) gedrag, omdat het kan doorslaan naar agressie (rood gedrag). Als (jeugd)zorgprofessional is het dus goed om te weten hoe je gedrag dat gedrag kunt ombuigen. En belangrijker nog, hoe je gewenst (groen) gedrag kunt stimuleren. Tijdens de RegioSessie ‘Stimuleren groen & ombuigen oranje gedrag’ in Emmeloord gingen 20 (jeugd)zorgprofessionals en medewerkers van good practices Abrona en Mentrum hierover met elkaar in gesprek.

Good practice Abrona
Marleen Steeneken is gedragsdeskundige bij Abrona en vertelt hoe GHZ-instelling Abrona enkele jaren geleden een cultuurverandering in gang heeft gezet. Marleen: “Vroeger was agressie voorkomen bij ons de deur dichthouden, dingen niet doen. Maar is dat een goed leven voor de cliënt?” Nu staat de cliënt centraal. Met verschillende methodes, zoals Triple-C, is beter zicht gekomen op het gedrag van cliënten. “We weten nu hoe we agressie kunnen voorkomen terwijl de kwaliteit van leven voor cliënten veel beter is.”

“We zien nu dat het wel kan”
De aanpak van Abrona werpt zijn vruchten af. Marleen: “Onze cliënten nemen meer deel aan de samenleving. We gebruiken geen vrijheidsbeperkende maatregelen meer, probleemgedrag is afgenomen. Vroeger zeiden we al snel dat onze cliënten iets niet kunnen, maar nu zien we dat het wel kan. En dat is gelukt doordat de zorg niet meer om de medewerkers heen is georganiseerd, maar om de cliënt.” Benieuwd naar het hele verhaal van Abrona?

Good practice Mentrum
Ook het verhaal van Mentrum is er één over een cultuuromslag. In Mentrum Kliniek Reigersbos, één van de locaties met cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, ging het roer om. Marja Holla, manager bedrijfsvoering: “We willen onze cliënten keuzemogelijkheden geven. Die stap hebben we gemaakt, maar niet ten koste van veiligheid.”

Door een grote verbouwing veranderde alles. De separeer ging dicht, maar ook de verpleegkundig kantoren. Bastian Richters, psycholoog, is blij met die veranderingen: “Gewenst gedrag begint bij jezelf. Als je er zelf bovenop gaat zitten, krijg je ook geen normaal gedrag terug. Dus geen separeer meer. En nu we continu op de groep zijn hebben we bovendien meer mogelijkheid tot vroegsignalering, er zijn veel meer observatiemomenten.”

“Sommige oplossingen zijn eigenlijk heel simpel”
Marjan benadrukt dat niet alleen een grootschalige verbouwing tot succes leidt. Ook kleine oplossingen kunnen heel effectief zijn: “Managers en directie denken vaak dat agressie aanpakken veel moeite kost en lastig is, maar sommige oplossingen zijn eigenlijk heel simpel. Zoals een streep op de grond en een bordje met ‘Wilt u achter de streep plaatsnemen’ bij de medicijnkamer bij ons veel heeft verbeterd.”

Marjan en Bastian willen graag benadrukken dat het aantal incidenten niet is verminderd, maar dat er wel een duidelijk afname is in heftigheid. Bastian: “Dat is het effect van de-escalerend werken. Collega’s ervaren daardoor veel meer veiligheid.” En dat heeft ook een positief effect gehad op verzuim. Marjan: “Dat is gigantisch naar beneden gegaan. Mensen werken met plezier bij ons.” Benieuwd naar het hele verhaal van Mentrum?

Enthousiast
Marleen, Marjan en Bastian gaan na hun presentaties met de deelnemers in gesprek over een praktijkcasus. Aan bod komen vragen als: Hoe zou jij omgaan met deze situatie? Hoe werkt dit in jouw praktijk? En wat kun je een ander leren? De deelnemers reageren enthousiast op deze aanpak en op de sessie die een 8 als rapportcijfer krijgt: “Ik heb veel nieuwe ideeën gehoord die ik ga meenemen naar mijn organisatie.”