“Groen gedrag start met goed contact”

De vijftig deelnemers aan de RegioSessie ‘Stimuleren van groen gedrag’ in Eindhoven zijn het met elkaar eens: oprecht contact met je cliënt of patiënt is essentieel bij het stimuleren van groen (gewenst) gedrag. “Als we spreken over groen gedrag blijkt goed contact van groot belang voor een prettige samenwerking met je cliënt. Neem tijd voor je cliënt door in gesprek te gaan, in plaats van te werken op de automatische piloot.”

In Eindhoven gaat een groep (jeugd)zorgprofessionals uit zeven verschillende branches samen met sessieleider Nico Knibbe een ochtend lang met elkaar in gesprek over hoe groen (gewenst) gedrag bij hun cliënten en patiënten kan worden gestimuleerd. Een sessie vol praktische tips, praktijkervaringen en handige hulpmiddelen.

Echt contact
Uit de zaal komt het belang van echt contact en het kennen van je cliënt of patiënt duidelijk naar voren. “Neem tijd voor je cliënt door in gesprek te gaan, in plaats van te werken op de automatische piloot. Blijf consequent in je handelen zodat

de cliënt weet wat hij aan jou heeft.” Een andere tip uit de zaal: “Probeer het te accepteren wanneer een cliënt jouw tijd helemaal niet wil. Speel in op hoe de cliënt zich voelt.”

Gedrag sturen
Met de AgressieWijzer kun je in je team duidelijke afspraken maken, samen grenzen bepalen en vervolgstappen bedenken. Goed bruikbaar dus om samen te bespreken hoe jullie gewenst gedrag kunnen stimuleren. “Groen gedrag van cliënten of patiënten begint met groen gedrag van jezelf”, merkt een deelnemer op, gevolgd door een tip. “Begin de dag met de vraag ‘hoe voel ik me vandaag? Kijk eerst naar je eigen gedrag voordat je een cliënt of patiënt benadert.” Een slimme manier om dat te doen is de methode ‘Stop!Contact?’ die je helpt om aan de hand van vijf vragen na te gaan of wel echt contact maakt.

Het motiveren van je collega’s
Nico benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om je team hierbij te betrekken: “Zoek samen naar oplossing om zo als team sterker te worden. Het is belangrijk om dicht bij je eigen gevoel te blijven en je cliënten bewust te benaderen. “Want,” sluit Nico deRegioSessie af: “als je zelf oranje bent, wordt het heel lastig om je cliënten groen te houden.”

Positief
Een geslaagde sessie in Eindhoven over het stimuleren van groen gedrag. Dat vinden zeker ook de aanwezige (jeugd)zorgprofessionals: “Erg stimulerend en bruikbaar in de praktijk. De dag had nog wel langer mogen duren!”