Zorginstellingen leren van elkaar

Op 12 december 2013 vond in Emmeloord de RegioSessie ‘Succesvol tegen agressie’ plaats. Ruim dertig deelnemers met verschillende functies in de zorg en jeugdzorg konden leren van elkaar en van twee praktijkverhalen die al successen boeken met hun anti-agressieaanpak. Dit was zo inspirerend dat een ochtend bijna te kort was om alle verhalen, tips en tools met elkaar te delen. ‘Volgende keer ben ik weer van de partij’, aldus een deelnemer.

Separeer terug naar nul bij Accare
Accare is een ggz-organisatie en biedt kinder- en jeugdpsychiatrie aan in het noorden van het land. Boukje Terpstra en Femy Wanders vertellen hoe ze van start gingen met de slogan ‘Separeer terug naar nul’. De aanleiding? Medewerkers hadden aangegeven dit een stressvol onderdeel van hun werk te vinden en ook de cliënten bleken bij exit-interviews de separeer als een traumatisch onderdeel van hun therapie te hebben ervaren.

Zinvolle reflectie over dwang
Inmiddels is de separeer al meer dan een jaar niet meer gebruikt en is Accare bezig om ook andere aspecten van dwang en drang te analyseren en te flexibiliseren. In de sessie gaan de aanwezigen onder aanvoering van sessieleiders Aukje van den Bent en Joanne Kloosterboer na waar in hun organisatie dwang zit, groot of klein. De reflectie blijkt zinvol, voor zowel organisaties uit de ggz als uit de vvt, ghz en jeugdzorg. Een mooie preventiegerichte analyse: als je je bewust bent van het mogelijke effect van dwang op je cliënten en bezoekers, kun je agressie vaak voorkomen!

‘Emotie mag, agressie niet’
Na de pauze is de beurt aan Daniëlle de Gelder van de William Schrikker Groep uit de jeugdzorg. Werkzaam als projectleider ‘Veiligheid medewerkers’ vertelt zij hoe ze binnen de WSG-Groep werkt aan ‘emotie mag, agressie niet’. Een verhaal dat triggert en tot nadenken stemt. Want wanneer gaat emotie over in agressie? En wat is dan agressie? En als je begrip hebt voor een cliënt, betekent dat dan dat je meer accepteert?

Inspiratie en ideeën
Positieve geluiden na afloop van de deelnemers. ‘Jullie schema ga ik meteen gebruiken, visualiseren helpt!’ Ook het campagnemateriaal van ‘Wees duidelijk over agressie’ en de werkvorm zoals ‘Dwang van groot naar klein’ gaan veel deelnemers direct inzetten in de eigen organisatie. En vooral ook de nieuwe AgressieWijzer, een instrument waarmee je samen met je team duidelijke werkafspraken over agressie kunt maken. Zo blijken praktijkverhalen uit verschillende zorgbranches tot allerlei inspiratie en ideeën te leiden. Driekwart van de deelnemers deelde bij de evaluatie een 8 of hoger als rapportcijfer uit.