“Het is oké om aan te geven dat je het lastig vindt”

Als je ambulant of alleenwerkt is de kans op lastige situaties tijdens je werk groter, terwijl er vaak geen collega’s in de buurt zijn. Op 8 december 2016 gingen ruim 50 professionals uit de (jeugd)zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in De Bilt-Utrecht in gesprek over risico’s, dilemma’s, oplossingen en tips rondom veilig ambulant en alleenwerken.

 

De bijeenkomst wordt geleid door Monique van Limpt, die jarenlange ervaring heeft met werken aan sociale veiligheid en agressiepreventie. “Het is lastig om regeltjes die intramuraal gelden ook toe te passen tijdens ambulant werken en daarom moet je extra alert zijn. Als je je onveilig voelt, probeer dan te signaleren wat er gebeurt in de interactie met de cliënt en speel daar op in”, start Monique de sessie. “Luister naar je gevoel, maar geef ook de emoties van de cliënt de ruimte”, klinkt als reactie uit de zaal.

 

 

Maak het bespreekbaar
Dan gaat de groep met elkaar in discussie over het bespreekbaar maken van agressie. “Agressie en onveiligheid wordt vaak minder goed bespreekbaar gemaakt uit angst. Maar het is geen falen om je dilemma te bespreken en aan te geven dat je het niet alleen aandurft.” Uit de zaal klinkt herkenning. Een tip die volgt: maak duidelijke afspraken in je team. Een handig hulpmiddel hiervoor is de AgressieWijzer, waarmee je samen met je collega’s vaststelt wat jullie verstaan onder groen (gewenst), oranje (emotioneel) en rood (agressief) gedrag van cliënten. Monique vraagt: “Wat heb je als team nodig om tot concrete antwoorden te komen?”, waarop de deelnemers reageren: “Tijd, veiligheid in het team, een gezamenlijk doel en het allerbelangrijkste: gewoon doen!” 

 

Handel vanuit routine
Monique tipt: “Het kan helpen om een coördinator aan te stellen die verantwoordelijk is om het onderwerp bespreekbaar te maken.” Ze vult aan: “In risicosituaties kun je alleen handelen vanuit routine, dus leer jezelf die aan: houd je telefoon bij de hand en vertel altijd iemand waar je bent, maar doe ook na het aanbellen standaard een stap terug. En ga bijvoorbeeld niet op een zachte bank zitten, maar juist op een harde stoel zodat je snel kunt opstaan. Kortom: denk na, schat risico’s in, acteer op je gevoel, maak het bespreekbaar en bewaak je eigen veiligheid.”

 

Tip: app Veilig Huisbezoek
Een handig hulpmiddel om vooraf de risico’s op een huisbezoek in te schatten is de mobiele app Veilig Huisbezoek. Check voordat je op huisbezoek gaat wat de risico’s zijn en neem de juiste voorzorgsmaatregelen.

Je downloadt ‘m hier.