Volle zaal bij startbijeenkomst onderzoek

Op 30 januari 2014 kwamen zo’n 70 medewerkers uit de zorg en jeugdzorg bijeen in De Bilt. Zij lieten zich voorlichten over mogelijke deelname aan een onderzoek over de opvolging van agressie en geweld in de (jeugd)zorg. Maar bovenal wisselden de bezoekers praktijkervaringen en tips uit in de aanpak van agressie in hun organisatie.

De bijeenkomst was speciaal georganiseerd voor medewerkers van zorginstellingen die deel willen nemen aan het onderzoek 'Opvolging agressie en geweld in de (jeugd)zorg'. Dit onderzoek, een initiatief van sociale partners vanuit het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’, zal bestaan uit het monitoren en gedurende een jaar helpen van zorginstellingen in de opvolging van agressie-incidenten en de aanpak van agressoren.

Het onderzoek
Sander Flight van DSP-groep vertelde de bezoekers over het onderzoek. Minimaal twintig instellingen gaan aan de slag met het monitoren van agressie-incidenten en het intensiveren van de opvolging ervan. Het doel is om van elkaar te leren tijdens het traject, gefaciliteerd door DSP.

Waarom zou je meedoen?
Als deelnemer aan het onderzoek krijg je:

  • begeleiding en een vergoeding;
  • hulpmiddelen;
  • verzamelde informatie (we spreken elkaar elk kwartaal over wat er is gebeurd);
  • toegang tot vier bijeenkomsten om monitoringgevens te bespreken en van elkaar te leren.

En je krijgt een aanjager, vraagbaak en stok achter de deur voor de aanpak van agressie. Ook kan DSP deuren openen bij bijvoorbeeld politie en justitie.

Wat wordt van deelnemers verwacht?
Als deelnemer lever je:

  • één aanspreekpunt binnen de instelling: een casemanager, voor een paar uur per week (afhankelijk van het ambitieniveau);
  • het monitoren van incidenten;
  • informatie delen met de onderzoekers (maar wel anoniem);
  • deelname aan de bijeenkomsten.

Privacy staat hoog in het vaandel bij dit onderzoek. DSP zal nooit de naam van een organisatie, medewerker of cliënt herleidbaar naar buiten brengen.

Stappenplan van SBWU
Na de uitleg over het project vertelde Nicolet Eerens van Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) over het zorgspecifieke stappenplan voor goed en veilig aangifte doen dat zij in samenspraak met de politie heeft ontwikkeld. Het stappenplan kun je hier downloaden.

Nicolet vertelde dat niet alleen de zorg maar ook de politie moet wennen aan aangiftes vanuit zorginstellingen. Geef dus bij een aangifte goed aan dat je iemand bent met een ‘veilige publieke taak’. Verder had ze nog volop praktische tips bij het doen van aangifte. Maar de belangrijkste was: ga gewoon eens het gesprek aan met de politie en OM.

Trots en zorgen
Na de pauze ging de zaal in groepsvorm ervaringen met elkaar delen. Waar ben je als organisatie trots op wat je al bereikt hebt? En waar zitten je zorgen? Hier kwam interessante terugkoppeling uit. Door groepsgewijs deze vragen te bespreken is direct al een start gemaakt met kennisdeling en het leren van elkaar.

Aan het eind van de ochtend waren de bezoekers geïnspireerd door elkaar en geïnformeerd over het onderzoek. We zijn benieuwd hoeveel aanmeldformulieren we binnenkort mogen terugverwachten.

Een uitgebreid verslag van de ochtend kun je hier downloaden (PDF).