Materiaal
Wees duidelijk over agressie

Aan de slag met de campagne

De campagne

De campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ is ontwikkeld in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg‘ (2012-2016) en wordt tot eind 2019 aangeboden door de sociale partners in de zorg, jeugdzorg en welzijn & maatschappelijke dienstverlening.

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel. Om die reden hebben sociale partners uit de zorg en jeugdzorg, ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 2012 de handen ineen geslagen en het actieplan met maatregelen opgesteld. De officiële einddatum van het actieplan was 31 december 2016. Sociale partners vinden de ondersteuning van de aanpak zo belangrijk dat ze de ontwikkelde campagnematerialen, websites en hulpmiddelen blijven aanbieden tot eind 2019.

Doel en doelgroep

De campagne is ontwikkeld voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg (GHZ), de jeugdzorg (JZ), de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT), de ziekenhuizen, zowel algemeen als categoraal, umc’s en revalidatiecentra (ZKH) en welzijn en maatschappelijke dienstverlening (WMD). Het campagnedoel is om bewustwording onder zorgprofessionals te creëren dat agressie tegen zorgmedewerkers onacceptabel is en dat je er iets aan kunt en moet doen.