Wees duidelijk over agressie

Gezamenlijk statement

Gezamenlijk statement

De werkgevers en werknemers in de (jeugd)zorg zijn zelf ook duidelijk over agressie. Ze hebben gezamenlijk een statement tegen agressie opgesteld, dat de basis vormt voor beleid en handelen tegen agressie.

  • (Jeugd)Zorgorganisaties en -medewerkers accepteren geen tegen hen gerichte agressie en geweld.
  • Agressie en geweld leiden tot nazorg aan de medewerker en een reactie naar de veroorzaker.
  • Management en medewerkers bepalen samen welk gedrag ontoelaatbaar is en hoe zij daarop reageren.
  • Elke ontoelaatbaarheid wordt geregistreerd, geëvalueerd en – om herhaling te voorkomen – gevolgd door een passende aanpak.

(Jeugd)Zorgorganisaties voeren structureel en in de hele organisatie verankerd, integraal beleid dat zich zowel richt op preventie, handelen bij incidenten als op nazorg. Ook voorziet het in het (zo nodig) volgen van een juridisch traject.

(Jeugd)Zorgorganisaties houden dat beleid levend door:

  • met medewerkers in gesprek te blijven over wat (on)acceptabel gedrag is van cliënten, patiënten, bezoekers, derden en hoe om te gaan met onacceptabel gedrag;
  • agressie en geweld te evalueren en verbeterpunten in proces en handelen door te voeren door gebruik te maken van de arbocatalogus.

Aldus opgesteld door ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN.