Scholing
Wees duidelijk over agressie

Aan de slag met leermaterialen

Lesbrief Niet aangeboren hersenletsel

In deze lesbrief voor (aankomende) wijkprofessionals en (aankomend) medewerker in de zorg en hulpverlening staat het herkenen en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) centraal. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • ontstaan van hersenletsel,
  • gevolgen van hersenletsel voor getroffenen en naasten,
  • rouw en verliesverwerking,
  • signaleren van NAH,
  • bejegening en doorvragen,
  • nazorg en monitoring,
  • meer informatie en scholing.

De lesbrief bevat veel informatie maar ook praktische handreikingen zoals een signaleringslijst, praktische tips voor het voeren van gesprekken en handige links naar websites met meer achtergrondinfo.