Incidenten
Wees duidelijk over agressie

Opvolging van incidenten

Over traject ‘Aanpak veroorzakers’

Het traject ‘Aanpak veroorzakers van agressie en geweld’ was onderdeel van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016), een initiatief van sociale partners in de zorg en jeugdzorg. Tijdens het traject zijn een jaar lang 27 (jeugd)zorgorganisaties gevolgd en begeleid in het opvolgen van agressie-incidenten. Deze website beantwoordt op een duidelijke en praktische manier de drie meest voorkomende en prangende vragen die tijdens het traject naar voren zijn gekomen.

 

Veel (jeugd)zorginstellingen hebben een helder beleid als het gaat om de aanpak van agressie tegen medewerkers: agressie en geweld worden niet geaccepteerd. Maar de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger. Na incidenten volgt niet altijd de afgesproken reactie, zo blijkt uit het traject. Niet alleen het strafrecht is voor veel zorgorganisaties onbekend terrein, maar ook civiele, bestuurlijke en interne sanctiemogelijkheden worden onvoldoende benut. In een groot aantal gevallen blijkt dat praktijk en beleid eerst op elkaar aan moeten sluiten om daadwerkelijk een reactie te laten volgen op ernstige incidenten.

 

Download het rapport

Het rapport dat alle bevindingen uit het traject omschrijft is hier te downloaden.